قیمت پارچه تریکو پنبه‌ای

دسته بندی
قیمت
تخفیف
موجودی
بیشتر بخوانید

پارچه پنبه ای یک منسوج ارگانیک است. بدان معنی که اجزای مصنوعی در خود ندارد و از راه الیاف اطراف گیاه پنبه به دست می آید که پس از بالغ شدن گیاه به صورت کرکی شکل به وجود می آید. منسوج پنبه قدمتی پنج هزار ساله دارد که از تمدن شرقی نظیر چین و هند به دنیا معرفی شدند.