واتس اپ ما
جنس پارچه : یکرو پنبه 1.40 لاکرا
قیمت : قیمت از : 1,760,000تومان
عملیات T+D+S
متراژ 2.8
عرض 107
جنس بارچه پنبه