اگر کالای تحویل شده مغایر با سایت باشد میتوانم آن را برگردانم؟

خلاصه

اگر کالای تحویل شده مغایر با سایت باشد میتوانم آن را برگردانم؟

۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۱ آبان
1468بازدید
اگر کالای تحویل شده مغایر با سایت باشد میتوانم آن را برگردانم؟

وجود مغایرت، باید حداکثر 24 ساعت پس از دریافت کالا اطلاع رسانی گردد.

اگر کالای تحویل شده مغایر با سایت باشد میتوانم آن را برگردانم؟